Ett steg nærmere for Guleslettene vindkraftverk

14

NOVEMBER, 2016

KONTAKTPERSON

Fjeldahl, Arild

Prosjektleder

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • Print Friendly

Olje- og energidepartementet har stadfestet konsesjonen til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 160 MW i kommunene Bremanger og Flora.

– Dette er en gledens dag, stråler Olav Rommetveit, daglig leder i vindkraftselskapet Zephyr som eier selskapet Guleslettene Vindkraft AS.

46-åringen og kollegene feiret det endelige konsesjonsvedtaket med kake og jubelbrus. For det har vært en lang vei frem til et positivt vedtak. Hele ni år er gått siden Zephyr-ledelsen første gang viste interesse for vindkraftutbygging på Guleslettene, og det er to år siden Zephyr mottok en konsesjon fra Norges vassdrags og energidirektorat (NVE), som siden ble påklaget til OED. Nå kan selskapet omsider gå videre med detaljplanleggingen.

– Nå har vi forutsetningene for å utvikle prosjektet videre og regner med å ha detaljplanene ferdig i første halvår neste år, med bygging i 2018 og ferdigstillelse i 2019, forklarer Rommetveit.

Akkurat som for Tellenes vindpark i Rogaland ser Zephyr-ledelsen for seg å trekke inn investorer, og interessen skal være stor.

– Det er flere som har meldt sin interesse, så dette ser lovende ut, smiler Rommetveit.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • Print Friendly

Stormende jubel i Sarpsborg ved hovedkontoret til Zephyr AS etter konsesjonstildelingen. Daglig leder Olav Rommetveit (i stolen) omkranses av, fra venstre, Eivind Fuglum, Unni Kolberg, Johnny Hansen og Arild Fjeldahl.

Foto: Glenn Lund

En betydelig produksjon av ny fornybar kraft

Guleslettene vindkraftverk vil gi en betydelig produksjon av ny fornybar kraft. Vindforholdene i planområdet er svært gode. Samtidig har prosjektet bred lokal og regional tilslutning og et relativt lavt konfliktnivå, kommenterer olje- og energiminister Tord Lien.

Guleslettene er et teknisk/økonomisk godt vindkraftprosjekt som kan bidra med et betydelig tilskudd av ny fornybar energi. Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet. Negative virkninger for friluftslivet, landskap og trekkende fugl har stått sentralt i klagebehandlingen. Departementet har satt krav om for- og etterundersøkelser for å kartlegge fugletrekk bedre i de vestre delene av planområdet. Plassering av turbiner i disse områdene skal først avgjøres når resultatene foreligger fra undersøkelsene.

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • Print Friendly
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Gmail
 • Print Friendly

Stormende jubel i Sarpsborg ved hovedkontoret til Zephyr AS etter konsesjonstildelingen. Daglig leder Olav Rommetveit (i stolen) omkranses av, fra venstre, Eivind Fuglum, Unni Kolberg, Johnny Hansen og Arild Fjeldahl.

Foto: Glenn Lund

Kontakt Oss

Sted: Kalnesveien 5, 1712 Grålum

mail: ad@zephyr.no

Tlf: 69 11 25 00

Org. nr. 989 649 825

 

 

Del/ Share: