Dalsbotnfjellet

Sogn og Fjordane
Gulen kommune

I september 2013 tildelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Zephyr for Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Avgjørelsen ble imidlertid påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). I ettertid av NVE’s avgjørelse har Zephyr søkt om en ny konsesjon for en kraftledning fra Dalsbotnfjellet til Frøyset kraftstasjon, Denne ble innvilget av NVE mai 2018, men sendt til OED for endelig behandling i September 2018. .

I fylkesdelplanen for vindkraft i Sogn og Fjordane, som ble vedtatt i juni 2011, er området definert med lite konflikt (grønt område). Planområdet, som er på ca 25 kvadratkilometer, ligger rett øst for RV 57, i nærheten av Rutledal og Nordgulen/Tveit/Haveland. Høyeste punkt i området er på 695 moh., mens planområdet generelt ligger mellom 500 og 600 moh.

Prosjektet ble meldt til NVE 15. april 2011, og konsesjonssøknad ble sent i oktober 2011. I september 2013 fikk prosjektet konsesjon fra NVE. Konsesjon for ny kraftlinje til Frøyset transformatorstasjon ligger nå under behandling hod Olje- og energidepartementet.

 

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Gulen kommune
I september 2013 tildelte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) konsesjon til Zephyr for Dalsbotnfjellet vindkraftverk. Avgjørelsen ble imidlertid påklaget til Olje- og energidepartementet (OED). I ettertid av NVE’s avgjørelse har Zephyr søkt om en ny konsesjon, for nettilknytning for vindkraftverket. Selve søknaden for vindkraftverket med nettilknytning forberedes for klagebehandling i OED fra våren 2015.
I fylkesdelplanen for vindkraft i Sogn og Fjordane, som ble vedtatt i juni 2011, er området definert med lite konflikt (grønt område). Planområdet, som er på ca 25 kvadratkilometer, ligger rett øst for RV 57, i nærheten av Rutledal og Nordgulen/Tveit/Haveland. Høyeste punkt i området er på 695 moh., mens planområdet generelt ligger mellom 500 og 600 moh.

Prosjektet ble meldt til NVE 15. april 2011, og konsesjonssøknad ble sent i oktober 2011. I september 2013 fikk prosjektet konsesjon fra NVE.

Konsesjon gitt av NVE 30.09.2013

Kontaktperson

Hansen, Johnny

Prosjektleder

90714330

jh@zephyr.no

Antall Vindturbiner

til 60 stk

Ytelse

MW

Årlig produksjon

GWh

Tilsvarer forbruket i

eneboliger