Stilling ledig: Vi søker en Chief Financial Officer

For å styrke selskapet for videre vekst skal det ansettes en Chief Financial Officer (CFO) som vil ha ansvar for økonomi- og controlleroppgaver. Personen vil også være sentral i å utforme selskapets strategi og en viktig sparringspartner for administrerende direktør, styret og eierne. Rett kandidat til stillingen har et ønske om å bidra i omstillingen mot det grønne skiftet, og identifiserer seg med selskapets verdier og visjon.

Søknadsfristen er 12. oktober 2016.
Les mer

Nyheter

Google annonserer sin første vindkrafttransaksjon i Norge

Zephyr har utviklet vindparken Tellenes sør for Stavanger i samarbeid med Norsk Vind Energi. 30. juni 2016 annonseres parken solgt til verdens største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, BlackRock. Google har inngått en avtale om å kjøpe hele kraftproduksjonen fra vindparken i 12 år for å forsyne Googles europeiske datasentre med fornybar energi.
Les mer

Kjøper DONGs aksjer i Zephyr

Østfold Energi, Vardar og Energiselskapet Buskerud har i dag kjøpt DONG Energy sine aksjer i vindkraftutviklingsselskapet Zephyr. Østfold Energi eier etter transaksjonen 50 % av Zephyr, mens Vardar og EB eier 25 % hver.
Les mer