Innvordfjellet
8.3
m/s
Vågsvåg
1.4
m/s
Guleslettene
3.1
m/s
Dalsbotnfjellet
1.4
m/s
Tellenes
1.4
m/s

Aktuelt